PITSTOP - Test DataGO!
GO!
GO!


START RACE!
1. JUSTER VÆKSTPLAN FOR DIT
VÆKST I BRUTTORESULTAT

-
+

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
2. JUSTER VÆKSTPLAN FOR DIT
RESULTAT FØR RENTER

-
+

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text

3. JUSTER VÆKSTPLAN FOR AKTIVER

-100%
0%
100%

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
4. JUSTER VÆKSTPLAN FOR DIT
ÅR MED OVERSKUD

-
+

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text

Kør løbet færdigt


Sådan påvirker dit PitStop væksten

Afkastgrad
Før [N12]
[N13]
efter din justering
Soliditetsgrad
Før [N14]
[N15]
efter din justering
Vækst i bruttoresultat
Før [N16]
[N17]
efter din justering
År med overskud
Før [N18]
[N19]
efter din justering

Vil du modtage et løbsreferat med alle nøgletal på e-mail?
 


Få løbsreferat

Vil du have et uforpligtende PitStop med Deloitte og tale vækstmuligheder?


Ja, tak


Ja tak, Deloitte må gerne
sende mig vækstindsigter og nyheder


Tilbage

Dit løbsreferat er på vej!


Kør løbet igenSend PitStop til en ven, eller del det med flere


Ja tak, Deloitte må gerne
sende mig vækstindsigter og nyheder


Tilbage

Tak - vi kontakter dig snart


Kør løbet igenSend PitStop til en ven, eller del det med flere


Tak - vi kontakter dig snart


Tilbage

Kør!

Bilernes fart beregnes ud fra de sidste 3 års nøgletal for dig[competitor] og din branche

PIT UPDATE

Dine nøgletal

Din vækst i bruttoresultat er bedre end
0%
af din branche
Din afkastgrad er bedre end
 
0%
af din branche

Popularitet ændrer ikke nøgletal

...men hvor meget hitter du på Google?

PIT UPDATE

Dine nøgletal

Din soliditetsgrad er bedre end
0%
af din branche
Dine år med overskud ligger
0%
dit branchegennemsnit

Kør ind og juster dine nøgletal

Du er lige nu bedre end 0% af branchen
Juster dine nøgletal og se, om du kan øge værdien af din virksomhed
Vækst i Bruttoresultat

-
+

Hvor god er du til at skabe dækningsbidrag? Et stigende bruttoresultat kan være udtryk for, at der er vækst i omsætningen, eller at de variable omkostninger er faldende.
Resultat før renter

-
+

Har du mulighed for at øge omsætningen eller sænke omkostningsniveauet? Resultat før renter påvirkes positivt af stigende omsætning eller fald i personaleomkostninger, variable omkostninger eller andre omkostninger. Tallet indgår i beregningen af afkastgraden.

Aktiver

-100%
0%
100%

Er du i stand til at mindske aktiverne og påvirke dine nøgletal positivt? Et fald i debitorer eller lagerbinding vil mindske aktiverne. Hvis din virksomhed øger investeringerne og køber nye bygninger, maskiner eller andet, vil nøgletallene påvirkes negativt. Aktiverne indgår både i beregningen af afkastgraden og soliditetsgraden.
År med overskud

-
+

Hvor mange år i træk er du i stand til at lave overskud? Resultat før skat er udtrykt i antal år med overskud, der viser virksomhedens evne til at tjene penge. Tallet er tillige et fingerpeg om, hvor god virksomheden er til at følge planen og indfri de budgetterede tal.

Se effekten

KØR!

Gav dit PitStop mere fart?

TILLYKKE!

Du kørte fra HK Montage

Efter dit PitStop gik du fra at være bedre end 0% af din branche til nu 0%

START

Ramte vi ikke plet med din branche, så find en, der passer bedre.
Konkurrenten er fra en anden branche – vælg evt. anden virksomhed for bedre sammenligning
OK
OK
OK

Kør vækstræset og se, om du giver konkurrenterne baghjul

- du er kun et PitStop fra at øge værdien af din virksomhed

OK

Få det hele med - Skru op for lyden
Vores site bruger cookies til at gøre din oplevelse mere personlig. Ved at bruge dette site samtykker du til vores brug af cookies. I vores cookie-erklæring kan du læse mere om vores brug af cookies, information om de cookies, vi bruger, og hvordan du kan slette eller blokere dem.
Acceptér og luk

Om vækstræset


Det ser lidt poppet ud, men vi bruger 6,2 mio. nøgletal på at udregne dit ræs.

Vækstræset er baseret på indberettede tal til CVR per 25. maj 2016.


PitStop er et nyt initiativ fra Deloitte, der giver virksomhedsejere som dig en smagsprøve på, hvilke vækstmuligheder din virksomhed kan have med den rette strategi og rådgivning. Deloitte PitStop fremstiller vores ekspertise lidt anderledes end sædvanligt. Men selv om øjet møder racerløb og små biler, er programmet udviklet med den samme faglige tyngde, du normalt kender fra Deloitte. Bilens fart er beregnet med historiske nøgletal fra din virksomhed, og selv om det ser let ud, bruger vi faktisk 6,2 mio. Excel-felter fra forskellige datakilder bare for at udregne ét ræs mellem din virksomhed, en konkurrent og din branchemedian. Og det hele foregår i øvrigt i realtid, så udregningerne har krævet vores skarpeste data- og analysefolk, der normalt beskæftiger sig med at sætte komplekse tal i sammenhæng, opbygge vækstmål og ledelsesrapportere til direktører og ejere i virksomheder overalt i Danmark.

Med PitStop kan du sammenligne dine nøgletal med udvalgte konkurrenter, samt den branche du er en del af. Branchen er målt med samme nøgletal, som den enkelte virksomhed, og branche-benchmarket er udtrykt som medianen. Så selvom du opnår en lavere placering end din konkurrent, kan det stadig gå godt for din virksomhed – eksempelvis hvis du er bedre end flertallet i den branche, du arbejder i.

Vi har forsimplet tallene en smule og stillet dem overskueligt op, da PitStop ikke skal ses som et analyseværktøj, men som en underholdende iscenesættelse af hvad en klar vækstplan kan gøre for din virksomhed. Vi anvender de seneste tre til fire års regnskabstal (færre hvis der ikke er så mange år tilgængelig), som vi tager direkte fra CVR.dk, og måler på følgende nøgletal:
  1. Afkastgraden

  2. Soliditetsgraden

  3. Nominel vækst i bruttoresultatet

  4. Antal år med overskud i virksomheden


Tallene for den enkelte virksomhed beregnes enkelvis og er et gennemsnit for de tre seneste regnskabsår hvad angår vækst og år med overskud, - og de sidste fire år hvad angår afkastgrad og soliditetsgrad. Hvert nøgletal konverteres til et antal point, der akkumuleret giver den samlede placering i løbet. Sådan regner vi ud, om du kører hurtigere eller langsommere end konkurrenterne og markedet. For at kunne bruge PitStop er det derfor nødvendigt, at der er indberettet tal i CVR for din og dine konkurrenters virksomhed.

Brancheanalyser og dét at måle virksomheder op mod hinanden kan være en svær øvelse, der ikke kan gøres på samme måde for alle brancher. Èn branche kan f.eks. være kendetegnet ved lave soliditetsgrader og en anden med høje, og derfor står vi gerne til rådighed med vejledning i, hvordan markedet kan beskrives og fortolkes. Når du vælger en konkurrent, giver virksomheder inden for din egen branche det bedste sammenligningsgrundlag.

Generelt om tallene:

  1. Pointskalaen er udregnet af Deloitte for generelt at give et retvisende billede uanset om der er tale om små eller store virksomheder i Danmark.

  2. Vi anvender kun tal for virksomheder, der indberetter til CVR.

  3. Når vi regner branchegennemsnit, renser vi for ekstremer, så gennemsnittet bliver så retvisende som muligt.

  4. Når du måler dig med virksomheder uden for din branche, kan det i nogle tilfælde give et ikke-retvisende billede, da der kan være væsentlige forskelle i vilkårene på tværs af brancher.

  5. Der kan være væsentlige forskelle i vilkår for meget store og meget små virksomheder – derfor kan en sammenligning i nogle tilfælde give et misvisende billede.

  6. Når du justerer dine nøgletal for at køre løbet færdigt, anvender vi de seneste tre regnskabsår for din virksomhed som grundlag. Vi justerer ikke tilsvarende på konkurrenter og markedets talgrundlag.


Disclaimer

Formålet med talmaterialet i Deloitte PitStop er at give en indikation af virksomhedens historiske og nuværende finansielle ydeevne samt at identificere nyt vækstpotentiale baseret på et simplificeret antal nøgletal. Materialet baserer sig på offentligt tilgængelige tal.

Beregningerne og ”løbsreferatet” skal ikke betragtes som formaliseret rådgivning og kan derfor ikke anvendes over for tredjepart herunder banker eller potentielle investorer. Enhver brug af tallene sker på virksomhedens eget ansvar og risiko. Deloitte påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab i relation til dispositioner truffet på grundlag af talmaterialet i PitStop alene.

Tilbage
Der er ingen tilgængelige nøgletal. Prøv en anden virksomhed, eller kontakt os, hvis du vil høre om dine vækstmuligheder
OK
Der er desværre ingen tilgængelige nøgletal. Vælg en anden konkurrent eller ræs kun mod branchen..
OK
Hov, der skete en fejl. Prøv venligst igen senere.

OK